Særligt om børneundersøgelser

Alder Undersøgelse hos læge Vaccinationer
5 uger Ja Nej
3 måneder Nej Ja (gives af sygepl.)
5 måneder Ja Ja
12 måneder Ja Ja
15 måneder Nej Ja (gives af sygep.).
2 år Ja Nej
3 år Ja Nej
4 år Ja Ja
5 år Ja Ja
12 år Nej Ja ( gives af sygepl.)